Prosím!Hlásni pro weučáá ZDE...potřebuješ hlásnout?KLIK!!!!

Olympijské hry ve starém Řecku

26. března 2008 v 16:32 |  referáty dějepis


Od prvního konání olympijských her začínal řecký letopočet. Žádný starověký
národ nepřisuzoval sportu takový význam jako Řekové. Pojem sport v sobě zahrnoval soutěžení a byl považován za součást výchovy mladých mužů - snad to byly pozůstatky starodávných rituálů, které měly ověřovat odvahu, chrabrost a válečnické schopnosti. Ve velmi rané řecké historii byla proto zavedena spojnice mezi náboženskými festivaly a soutěžními sportovními událostmi. Obojí se konalo ve velkých svatyních jak mimo města, tak v ústředních městských státech.
V literatuře je možné najít celou řadu odkazů k významným sportovním kláním starověkého řeckého světa: jsou zde zmíněny slavné Olympijské hry pořádané na počest boha Dia, Pýthijské hry pořádané v Delfách na počest boha Apollóna, Nemejské hry oslavující v Nemeji vládce bohů Dia a upomínající Héraklovy skutky, Isthmické hry pořádané v Poseidonově svatyni na Isthmu a spoustu dalších sportovních klání.
Vraťme se však k olympijským hrám. První olympijské hry se oficiálně konaly v roce 776 př. n. l. Tento rok však pravděpodobně není rokem vzniku her, ale rokem, kdy se poprvé začala zaznamenávat jména vítězů a vést o hrách chronologické záznamy. Pořádaly se k poctě boha Dia. Byla to vždy velká událost, kde nejen sportovci předváděli své sportovní umění, ale i básníci, filosofové a dějepisci přednášeli svá díla. Hry také přilákaly noho kupců a řemeslníků. Název dostaly podle řeckého města Olympie, kde probíhaly. Stejně jako dnes se konaly jednou za čtyři roky koncem léta, v době našeho srpna a září. Období mezi hrami se nazývalo olympiáda. Na prvních olympijských hrách roku 776 př.n.l. se závodilo pouze v jediné disciplíně a to v běhu, na délku jednoho stadionu (necelých 200m).
Na 18. hrách se program rozšířil o zápas a pětiboj zvaný pentathlón, který svou všestranností získal největší oblibu. Skládal se ze skoku do dálky, běhu na 1 stadion, hodu diskem a oštěpem a zápasu.
Na třiadvacátých hrách (roku 688 př.n.l.) byl zaveden box a na třiatřicátých pak nejtvrdší disciplína celých her - pankration, jakási kombinace zápasu a boxu, při níž bylo dovoleno téměř všechno. Proslulý athénský politik Alkibiádés se jednou při přátelském zápasu uchýlil dokonce i ke kousání.
Na 65. hrách přibyla další disciplína - běh těžkooděnců. Účastníci závodili v plné zbroji, ale beze zbraní, neboť ty byly v Olympii zakázány. I strážci pořádku byli vyzbrojeni pouze holemi nebo biči.
Už na 25. hrách se roku 680 př.n.l. objevila v pořadu první jezdecká disciplína, závod čtyřspřeží. Později přibyl rychlostní závod jezdců na koních.
V období soutěžení byla vyhlášena ekecheiriá neboli "zdržení se rukou od zbraní" - posvátný mír dodržovaný po celém řeckém území po dobu konání olympijských her. Smlouva o tomto míru byla zapsána ve starobylém písmu uloženém v chrámu bohyně Héry v Olympii. Tato smlouva zakazovala v době her války, násilné činy, a dokonce i popravy zločinců. Ve více než tisícileté historii starověkých olympijských her byla tato smlouva porušena snad jen třikrát. Hry byly z počátku přístupné pouze svobodným řeckým občanům. Žádný závodník nesměl být obviněn z těžkého zločinu. Na soutěž se musel nejméně 10 měsíců připravovat a absolvovat měsíční trénink v místě konání her. Příslušníci neřeckých národů, otroci a ženy se závodů zúčastňovat nesměli. Ženy měly zakázány přístup i mezi diváky. Ženám, které zákaz porušily, hrozila smrt. I přes tento zákaz však Calipatura, matka jednoho z atletů, porušila tento zákaz a v přestrojení za muže se na stadion vydala. Tato lest však byla prozrazena a Calipatura byla odsouzena k smrti. Později však byla omilostněna vzhledem k honosnému původu. Od této doby se však museli soutěžící dostavovat na stadión nazí, aby se podobným prohřeškům předešlo. Ani mnozí pozorovatelé nesměli být oblečeni. Pokud ano, pak jen do půl těla
Je pravda, že vítězstvím nezískal závodník nic víc než olivový věnec. Nadšení příznivci, a především domovská obec, však vítězi často zabezpečili pohodlný život až do smrti.
Asi v roce 736 př. n. l. je zde zaznamenán i soutěžící z cizí země.
V době svého vrcholu se olympijských her zúčastňovalo okolo 400 až 600 závodníků, diváků možná na 50 000. Ostatně nejvýstižnější údaj asi najdeme u řeckého spisovatele Lúkiana: "Hrozně veliké množství."
Zvítězit na olympiádě znamenalo mnoho - především čest a slávu. Vždyť dodnes, po tisíciletí, známe ještě na 800 jmen vítězů. Mezi těmito legendárními sportovci zaujímá 1. místo Milón z Krotónu. Tento silák zvítězil v zápase na sedmi olympiádách v letech 540- 516. a kromě toho dosáhl i jiných vítězství v ostatních hrách. Jednou v Olympii prý uchopil čtyřletého býka, hodil si jej na záda, přešel s ním stadión, u oltáře ho zabil, upekl a celého snědl.
Řekové vyznávali kromě atletických a dostihových disciplín i další sporty: plavání, skoky do vody, veslování či míčové hry - ty se však součástí olympijských her nikdy nestaly.
Hry, které dosáhly největšího rozkvětu kolem roku 350 př.n.l. prudce změnily svůj ráz po dobytí Makedonie Římany v roce 146 př.n.l. Byly zpřístupněny všem a zároveň se objevily další olympijské disciplíny, jako třeba závod vozů, gladiátorské zápasy a boj mužů proti zvířatům.
Sám císař Nero se stal olympijským vítězem v závodě dvojspřeží, a to proto, že ostatní soutěžící během závodu přitáhli opratě, jelikož si byli vědomi, že při případném vítězství nad císařem by byli odsouzeni k smrti.
I přesto, že hry nebyly tak férové jako kdysi, měly nadále neobyčejný úspěch. Tak jako se však olympijské hry zrodily k pobavení bohů, tak kvůli bohům zanikly. Po letech bojů se začalo konečně na území Řecka prosazovat křesťanství a císař Theodorius I., jenž považoval olympijské hry za pozůstatek pohanství, rozhodl o jejich zrušení. 286. hry, které se konaly roku 393 našeho letopočtu tak byly poslední. Znovuzrození se olympijská myšlenka dožila až mezi lety 1875 a 1881.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama